Będzie przebudowa mostu w Jaworkach?

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2015.09.02 21:39 / news / czytano 2273 / opinie 0

Burmistrz Miasta i Gminy w nawiązaniu do sierpniowego spotkania z Panią Premier Ewą Kopacz w Kancelarii Premiera złożył wnioski o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych z rezerwy budżetowej.

Wnioski obejmowały realizację projektu parkingu miejskiego w Jaworkach przy Wąwozie Homole oraz przebudowy mostu na drodze gminnej obok Bacówki w Jaworkach. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest dysponowanie aktualną dokumentacją projektową z pozwoleniem na budowę.

W odpowiedzi obydwa pisma zostały wstępnie zaakceptowane przez kancelarię oraz przekazane do dalszego procedowania do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

- Wyraziliśmy potrzebę pilnego pozyskania środków na przebudowę mostu w Jaworkach i zadeklarowaliśmy zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20 % w tegorocznym budżecie. Zabiegam o środki z budżetu państwa na realizację tego zadania jeszcze w tym roku budżetowym. Jesteśmy w stanie wykonać prace do końca 2015 roku. Natomiast po wnikliwej analizie drugiego projektu związanego z parkingiem odstąpiliśmy od tego projektu, gdyż krótki termin realizacji i duży zakres inwestycji mogłyby spowodować nie wywiązanie się z terminu, konieczność zwrotu dotacji oraz finansowanie tylko własnymi środkami. Tych zagrożeń jest zbyt wiele, ale planujemy ponowienie wniosku w w pierwszej połowie przyszłego roku co dawałoby szanse na bezpieczną realizację tej inwestycji – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda.

Aktualnie jest procedowana możliwość wsparcia finansowego w 2015 roku projektu „Odbudowy uszkodzonego mostu na potoku Grajcarek w miejscowości Jaworki”. Istniejący most znajduje się w ciągu ul. Czarna Woda i składa się z jednego przęsła o konstrukcji stalowej opartej na przyczółkach masywnych zatopionych. Nawierzchnia wykonana jest z drewnianej dyliny. Ogólny stan techniczny obiektu pozwala dopuszczać ruch samochodowy o ograniczonym tonażu natomiast koniecznym jest gruntowna przebudowa mostu nie tylko z uwagi na jego zły stan techniczny ale również z uwagi na konieczność polepszenia jego parametrów technicznych. Teren miejscowości Jaworek i ulicy Czarna Woda to rejon gminy o dużym potencjale turystycznym i dużych możliwościach kontynuacji rozwoju budownictwa jednorodzinnego i obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego. Bezpośrednie sąsiedztwo unikatowych terenów przyrodniczo- krajobrazowych ze znanymi nie tylko w Polsce atrakcjami jakimi są Wąwóz Homole, rezerwaty Biała Woda i Zaskalnik oraz bezpośrednie sąsiedztwo Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Pienińskiego Parku Narodowego wpływają na coroczny znaczny wzrost ruchu turystycznego co determinuje kolejne inwestycje Miasta i Gminy w tej miejscowości. Ponadto zagrożenie zamknięcia mostu z uwagi na zły stan techniczny zarówno przyczółków jak i części konstrukcyjnej płyty jezdnej może w przyszłości pozbawić jedynego dojazdu do znacznej części miejscowości Jaworki w tym strategicznych dla gminy obiektów takich jak – straż pożarna, szkoła muzyczna, ujęcia wody na potoku Czarna Woda. Jest to jedyny możliwy dojazd do tej części gminy.

Miasto i Gmina Szczawnica dysponuje aktualną dokumentacją techniczną, a wartość kosztorysowa niezbędnych prac wynosi 1 410 474 zł (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote).
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij