Budżet 2013 dla Szczawnicy oficjalnie przyjęty

Fot. 2013.01.02 12:00 / news / czytano 1831 / opinie 0

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w dniu 31 grudnia, prawdopodobnie ostatniej sesji w starym roku, w całym powiecie nowotarskim został przyjęty budżet dla Szczawnicy.

W porównaniu z samorządami miasta Zakopanego, czy Nowego Targu dyskusja była raczej spokojna, emocji nie było wiele a sam dokument został przyjęty jednogłośnie. W przypadku miasta Szczawnica, jest to raczej sytuacja powtarzająca się co roku.

Plan dochodów tegorocznych jest na poziomie 29 mln. 747 tys. zł, czyli znacznie niższy niż w latach ostatnich. Wpływ na to ma przede wszystkim mniejsza możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych, które do tej pory były pozycją dominującą w dochodach Szczawnicy. Głównymi źrodłami dochodów są podatki wynoszące łącznie 8 mln 867 tys. zł, subwencje z budżetu państwa planowane na kwotę 7 mln 54 tys. zł, oraz dochody związane z pomocą społeczną na kwotę 2 mln 538 tys. zł a przekazywane za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa.

Tegoroczne wydatki zostały oszacowane na kwotę 28 mln 293 tys. zł., a znaczącą kwotę stanowią wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 7 mln 705 tys. zł. Blisko 30 % środków finansowych przeznaczonych na nowe przedsięwzięcia pozwala również budżet roku 2013 nazwać budżetem rozwojowym. Dużą pozycją w zakresie wydatków są spłaty wcześniej otrzymanych pożyczek. W roku 2013 z tego tytułu na spłatę zaciągniętych zobowiązań przeznaczone zostanie 4 mln 336 tys. zł. Drugą pozycję w budżecie zajmuje kosztowna oświata – 6 mln 617 tys. zł.

Z przedsięwzięć planowanych na rok 2013 należy wymienić długo planowaną budowę dwupoziomowego parkingu w Pieninach, kompleksową przebudowę ulicy Brzeg z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, modernizację dróg gminnych na Os. XX - lecia, czy drogi dojazdowej do parkingu pod kolejką i samego parkingu przy PKL. Szczawnica zyska również nowe oznakowanie turystyczne realizowane w ramach I etapu systemu międzynarodowej informacji. Planowane jest kontynuowanie prac związanych z dokumentacjami technicznymi ścieżek rowerowych do Jaworek, dokumentacją hali sportowej oraz planami zagospodarowania przestrzennego dla Jaworek, Szlachtowej, Szafranówki czy góry Jarmuta.

W tym roku możemy również liczyć na atrakcyjny kalendarz imprez kulturalnych, gdyż na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury wpisano do budżetu kwotę 485 tys. zł.

Plan budżetu na kolejny rok jest planem działania władz samorządowych. Taki wstępny plan został przyjęty na ostatniej sesji. Akcentuję, że jest to plan wstępny, w ciągu roku kalendarzowego ulegający ciągłym zmianom. W ostatnich latach były to zmiany zwiększające i mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Dołożymy wszelkich starań, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe. Jestem zadowolony z tego projektu, ale planowaliśmy więcej zamierzeń inwestycyjnych, do których jesteśmy przygotowani. Na takie działania jak – ochrona przeciwpowodziowa potoku Grajcarek polegająca na rozbudowie zabezpieczeń w górnym rejonie Grajcarka planujemy pozyskać środki z funduszu Wojewody, budowa mostu na potoku Sielskim w Szlachtowej wspólnie ze Starostą chcielibyśmy pozyskać środki budżetu państwa, realizacja schetynówki na Jaworkach, na którą pozyskaliśmy już 50 % wartości spróbujemy znaleźć środki w trakcie roku. Nasza sytuacja finansowa jest trudna, ale pod kontrolą, a nowym wyzwaniem jest realizacja inwestycji i dalszy rozwój z jednoczesną spłatą zobowiązań. Musimy myśleć długoterminowo, a duże środki finansowe będą nam jeszcze potrzebne w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 gdzie planujemy kolejne przełomowe inwestycje i mamy dużą szansę na ich realizacji a wkład własny nie może stanowić przeszkody – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda.

Autor: Oprac. red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij