Pięć naborów - złóż wniosek

Fot. 2019.04.26 07:57 / news / czytano 962 / opinie 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”, działająca na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Miasto i Gmina Szczawnica, informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach pięciu naborów.

Nabór nr 1/2019 W zakresie rozwijania działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym produktów innowacyjnych.
Wnioski mogą składać: osoby fizyczne osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  289 185 zł
Maksymalny poziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowanych): do 70%
Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być mniejsza niż 25 001 zł i nie może przekroczyć 200 000 zł.

Nabór nr 2/2019  W zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystywanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD.
Wnioski mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, Jednostki Sektora Finansów Publicznych
Zakres tematyczny: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  221 258 zł
Maksymalny poziom dofinansowania: do 63,63% dla JSFP, do 70% dla prowadzących działalność gospodarczą, do 95% dla pozostałych podmiotów.
Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być mniejsza niż 100 000 zł i nie może przekroczyć 220 000 zł.

Nabór nr 3/2019 W zakresie promowania obszaru objętego Lokalną Strategia Rozwoju, w tym produktów lub usług lokalnych
Przedsięwzięcie 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu
Wnioski mogą składać: osoby prawne, w tym JSFP
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  100 000 zł
Maksymalna kwota wsparcia do 50 000 zł (dodatkowe warunki wsparcia: operacja realizuje co najmniej dwa zadania.

Maksymalny poziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowanych): do 63,63% dla JSFP, do 95% dla pozostałych podmiotów.

Nabór nr 4/2019 W zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
Wnioski mogą składać: osoby fizyczne
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  180 000 zł
Kwota wsparcia jednej operacji: 60 000 zł

Nabór nr 5/2019 W zakresie wzmocnienia kapitału społecznego oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch
Wnioski mogą składać: osoby prawne, w tym JSFP
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 250 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowanych): do 63,63% dla JSFP, do 95% dla pozostałych podmiotów
Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację: do 50 000 zł.
Dodatkowe warunki wsparcia:
Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami w ramach jednej operacji - min. 90.

Operacja musi realizować obydwa wskaźniki produktu.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania w Krościenku nad Dunajcem.
Wnioski można składać w terminie: od 06-05-2019 do 20-05-2019r. bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00.
Szczegółowe informacje o naborach pod nr telefonu 789 304 706 oraz na stronie Stowarzyszenia http://www.leadergorce-pieniny.pl/nabory-wnioskow-w-2019-roku-ogloszone.html lub w biurze LGD „Gorce – Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem.

Ogłoszenie o naborach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij