Rezerwa ogólna w budżecie bez tajemnic

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2014.02.18 13:10 / news / czytano 8090 / opinie 0

Na jaki cel wydatkowano rezerwę ogólną w budżecie Gminy Łapsze Niżne? Pytał i prosił o szczegółowe zestawienie radny Zdzisław Majerczak podczas grudniowej sesji rady gminy.

Jacek Jachymiak, Skarbnik i Główny Księgowy Gminy, zaznaczył, że rezerwa ogólna wójta na rok 2013 wynosiła 200 tys. złotych, z której wykorzystano ponad 177 tysięcy złotych. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie wydatkowania tych pieniędzy:
  • kwiecień - 15 000 złotych na zimowe utrzymanie dróg w gminie, 2370 zł dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę zasiłku dla osób biorących udział w projekcie „Nowe szanse, nowe kwalifikacje”;
  • czerwiec - 40 000 złotych na wykonanie ekspertyz do wniosków unijnych;
  • lipiec - 2450 złotych na wykonanie monitoringu i alarmu w świetlicy w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych; 
  • wrzesień - 20 000 złotych na remont dróg gminnych, 30 000 złotych na zimowe utrzymanie dróg, 5400 na ogłoszenia o sprzedaży gruntów, 11 000 na utrzymanie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, 4700 złotych z przeznaczeniem na wykonanie sieci komputerowej w świetlicy w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych, 15 000 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Łapsze Niżne na realizację projektu w klasach 1-3 jako udział własny w projekcie;
  • październik - 1468 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w świetlicach (opłaty za energię i ścieki) , 8 000 dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na przegląd kotłowni w budynkach gminnych;
  • listopad - 7 000 na wymianę żarówek oświetlenia ulicznego; 
  • grudzień - 15 212 złotych z przeznaczeniem na zakup opału do świetlic prowadzonych przez UG w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Domu Ludowym.
Warto wiedzieć, że sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych i nakazuje tworzenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy ogólnej, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Rezerwa ogólna jest możliwa do przeznaczenia wyłącznie na wydatki bieżące i  może być źródłem pokrycia wydatków wcześniej nieprzewidzianych, służy pokryciu kosztów niezaplanowanych w budżecie wydarzeń, takich jak np. klęski żywiołowe czy katastrofy budowlane. Tworzenie rezerw to w zasadzie tworzenie planu awaryjnego na wypadek zdarzeń, które mogą, ale nie muszą się przytrafić podczas roku budżetowego.

Podziału rezerwy ogólnej dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w gminie - wójt, burmistrz, prezydent). Istotne jest, że wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Autor: mw
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij