Wstąp w szeregi policji

Fot. 2023.03.15 21:27 / news / czytano 782 / opinie 0

Nowotarska policja zachęca do wstąpienia w jej szeregi. Wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych.

W Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu służbę można pełnić w Wydziale Prewencji, Wydziale Ruchu Drogowego, Wydziale Sztab Policji, Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, Wydziale do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą, Wydziale Wspomagającym, Zespole ds. Dyscyplinarnych, jako oficer prasowy, czy w podległych komisariatach w Jabłonce, Czarnym Dunajcu, Szczawnicy, Rabce-Zdroju i Posterunku Policji w Łapszach Niżnych.
 
Co oferuje Policja?

· na początek 5285 zł brutto (uposażenie zasadnicze + dodatek za stopień posterunkowy), a w trakcie kursu podstawowego jako kursant otrzymasz 4165 zł brutto. Dodatkowo, pełniąc służbę w OPP w Krakowie, możesz liczyć na ekstra 500 zł brutto.

·  stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby i uzyskanie uprawnień emerytalnych;

· możliwość awansu w stopniu lub stanowisku, podwyższenia kwalifikacji zawodowych, rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;

·  możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie - informator Nauka o Policji);

·  korzystne warunki socjalne, w tym nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję, nagrody jubileuszowe;

·  coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;

· coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;

·   zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;

·  coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, urlopy dodatkowe;

· zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Kto może pełnić służbę w Policji?

·    obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

·    posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

·    nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

·    korzystający z pełni praw publicznych

·  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

·   dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

·    posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
·   złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu

·    testu wiedzy i testu sprawności fizycznej

·    badania psychologicznego w tym testu psychologicznego

·    rozmowy kwalifikacyjnej

·    ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

·  sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji

·  postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku:
·  5 maja

·  3 lipca

·  23 sierpnia

·  27 października

·  28 grudnia

Gdzie złożyć dokumenty?
· w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109 w poniedziałki i środy w godzinach 8.30 – 14.30
·  w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A we wtorki w godzinach 9.00 – 14.00.

Wszelkie informacje na temat doboru do służby w szeregach Policji znajdują się na stronie: Rekrutacja do służby w Policji - Policja Małopolska.
Autor: oprac.red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij