Wywiad z nową dyrektor Centrum Kultury w Krościenku

Fot. 2020.05.16 13:09 / news / czytano 1176 / opinie 0

Karolina Gugała przejęła stery w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n.D. Zastąpiła na stanowisku Annę Malik - dotychczasową dyrektor.

Pani Karolina ponad miesiąc temu objęła stanowisko dyrektora GCKiP w Krościenku n.D. Twierdzi, że Krościenko n.D to najpiękniejsze miejsce w jakim dotychczas dane jej było żyć. O swojej dotychczasowej pracy zawodowej, planach na przyszłość i nie tylko, opowiada w rozmowie z naszą redakcją.
 
Magdalena Wojtarowicz: 1 kwietnia objęła Pani stanowisko dyrektora. Zadomowiła się już Pani w naszej gminie?
Karolina Gugała: Początki nie były łatwe, ponieważ przeprowadzałam się akurat w pierwszych tygodniach szalejącej pandemii. Mieszkanie w bliskiej okolicy Parku Narodowego i brak możliwości jego odwiedzenia w pierwszej chwili było nieco frustrujące. Na szczęście obecnie mogę już oddawać się górskim wycieczkom. W samym Krościenku zostałam bardzo życzliwie przyjęta zarówno przez mieszkańców, jak i włodarzy gminy. Ludzie tu są bardzo otwarci, rozmowni, zdarzyło mi się prowadzić spontaniczne rozmowy z mieszkańcami np. w kolejce do sklepu. Takie sytuacje pozwalają mi bliżej poznać potrzeby i oczekiwania ludzi względem kultury. Dobrze się tu czuję. 

MW: Proszę przybliżyć Czytelnikom swoją osobę.
KG: Pochodzę z północy Podkarpacia z Jastkowic. Dużą część swojego życia mieszkałam w Krakowie, gdzie studiowałam i pracowałam dotychczas. Obecnie mieszkam w Krościenku nad Dunajcem i jest to najpiękniejsze miejsce w jakim dotychczas dane mi było żyć. W 2015 roku ukończyłam pierwszy stopień studiów na kierunku Praca Socjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W trakcie studiów zdobyłam wiedzę z zakresu pomocy społecznej, psychologii, pedagogiki społecznej, gerontologi. Poza kształceniem się w trakcie studiów podejmowałam prace wolontaryjne. Przez dwa lata byłam wolontariuszką w Ośrodku Kultury Kraków – Nowa Huta, w którym później podjęłam pracę na stanowisku instruktora wychowawcy oraz około pół roku pomagałam w funkcjonowaniu Programu Aktywności Lokalnej na os. Na Skarpie. W trakcie trwania studiów pracowałam w Kole Animatorów Społeczności Lokalnej oraz Sekcji Pomocy Postpenitencjarnej w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego. Przez lata pracy w Ośrodku Kultury zrealizowałam szereg projektów skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych, m.in. projekt „Aktywne Alternatywy” skierowany do młodzieży zagrożonej wykluczeniem, „Aktywny Mamy czas” skierowany do młodych rodziców z dziećmi i świadczący wsparcie w opiece i wychowaniu dzieci, itp. Przez pół roku prowadziłam również warsztaty teatralne w Centrum Aktywności Seniora – Cyfrowe Centrum na os. Centrum E w Krakowie. W 2018 roku ukończyłam drugi stopień studiów na kierunku Animacja społeczno–kulturowa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas studiów zdobyłam wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, organizowania społeczności lokalnej, organizowania pracy instytucji kultury, prowadzenia diagnozy społecznej, organizowania i prowadzenia imprez, zajęć i warsztatów. Posiadam umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności animacyjnej, upowszechniania wiedzy o sztukach plastycznych, audiowizualnych, literaturze, teatrze i muzyce. Dzięki zdobytej na studiach wiedzy potrafię animować amatorską działalność artystyczną oraz prowadzić zajęcia związane z promowaniem regionalnego dziedzictwa kulturowego. Jestem również przygotowana do pozyskiwania środków i zarządzania zasobami finansowymi związanymi z działalnością kulturalną. Ponadto jestem absolwentką Akademii Inicjatorów Lokalnych, prowadzonej przez Ambasadę Krakowian i Pracownię Obywatelską w Krakowie. Podczas Akademii zdobyłam wiedzę w temacie działania samorządów terytorialnych, dostępu do informacji publicznej, partycypacji obywatelskiej, moderacji i facylitacji. Nabyłam doświadczenia w zakresie wsparcia finansowego i niefinansowego na realizację działań w społeczności lokalnej, generowania pomysłów na inicjatywy lokalne, organizowania społeczności lokalnej wokół inicjatywy. Dzięki zdobytej wiedzy napisałam m.in. dwa projekty Budżetu Obywatelskiego, które zostały zaakceptowane do głosowania. Swoje wykształcenie uzupełniłam m.in. Kursem Animatora czasu wolnego, Kursem wychowawcy wypoczynku oraz szkoleniem „Edukacja i Animacja kulturalna w modelu pracy na zasobach”. Staram się całe moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe wykorzystywać w praktyce jak najlepiej, aktywnie włączać się w życie mojej społeczności lokalnej oraz dbać o ciągły wzrost swoich kwalifikacji zawodowych.

MW: Skąd dowiedziała się Pani o tym, że Gmina Krościenko n.D poszukuje dyrektora? 
KG: O tym, że Gmina Krościenko n.D poszukuje dyrektora dowiedziałam się drogą pantoflową. Często przebywam w okolicy, gdzie mam przyjaciół i rodzinę.  

MW: Czy Pani kandydatura wyłoniona została w drodze konkursu? Czy w inny sposób?
KG: Objęłam stanowisko dyrektora na mocy Zarządzenia Wójta Gminy poprzez Akt Powołania na okres 1.04.2020 r. – 31.03.2021 r. 

MW: Kwestia budżetu i ilości osób zatrudnionych w GCKiP jest sprawą, która wzbudzała do tej pory wiele emocji. Proszę powiedzieć jakim zespołem pracowników w obecnej chwili Pani zarządza i kto to jest?
KG: Obecnie oprócz mnie w Centrum Kultury i Promocji zatrudnionych jest pięć osób: akustyk-informatyk, księgowa (1/2 etatu), koordynator ds. promocji i organizacji imprez, dwie pracownice ds. promocji i obsługi punktu informacyjnego MSIT (2 x ¼). 

MW: Czym obecnie zajmują się pracownicy GCKiP? Jak wygląda ich praca?
KG: W tym momencie, ze względu na sytuację pandemii, Centrum Kultury i Promocji jest zamknięte dla mieszkańców i turystów. Dostosowując się do ogólnie znanych obostrzeń Ministrów ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wszelkie imprezy, warsztaty, zajęcia grupowe oraz inne wydarzenia, wymagające bezpośredniego uczestnictwa są zawieszone do odwołania.  Obecnie skupiamy się na działaniach promocyjnych, pozyskiwaniu dodatkowych środków na działalność oraz archiwizowaniu dokumentacji. Cały czas pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami oraz turystami, m.in. poprzez nasz fanpage na Facebooku, na którym organizujemy konkursy, publikujemy artykuły i ciekawostki, przeprowadzamy warsztaty i wydarzenia on-line (np. warsztaty graffiti, spotkania majówkowe on-line „Majówka Domówka”).

MW: Nowy dyrektor to nowa koncepcja na działanie. Jakie zmiany zajdą w funkcjonowaniu Centrum Kultury?
KG:  Na ten moment większość imprez cyklicznych organizowanych wiosną i latem zostały przeniesione na jesień. Tak jak wszyscy czekamy na zniesienie obostrzeń i możliwość organizowania bezpiecznych imprez plenerowych, które do tej pory były nieodłącznym punktem letnich weekendów w Krościenku. W momencie objęcia przeze mnie stanowiska dyrektora już rozpoczęły się zmiany. W planach mamy kilka projektów we współpracy z lokalnymi artystami i działaczami. Jeśli tylko obostrzenia zelżeją wkrótce będzie można zobaczyć efekty naszej pracy. Sytuacja pandemii zmusza nas do przeniesienia niektórych naszych działań do Internetu. To trudny czas dla kultury w ogóle, jednak staramy się odnaleźć w tych nowych dla wszystkich okolicznościach. 

MW: Co Panią "urzeka” w regionie pienińskim? Czego tutaj w Pani ocenie brakuje?
KG: Krościenko nad Dunajcem to urokliwa miejscowość w sercu Pienin z bardzo dużym potencjałem turystycznym, zamieszkiwana przez lokalnych patriotów, przywiązanych do swojej historii i tradycji. To piękne, że tradycje górali pienińskich nadal są tu praktykowane. Miasteczko pełne jest galerii lokalnych artystów, stragany prezentują piękne rękodzieło i rzemiosło oraz przepyszne pienińskie przysmaki. Bardzo lubię i szanuję to przywiązanie do swojej kultury i tradycji. Szczególnie urzeka mnie prezentowanie tradycyjnych strojów, tańców, muzyki podczas świąt i imprez folklorystycznych. Nie mogę się doczekać powrotu do gwarnego rynku, pełnego mieszkańców i turystów, do czasu wypełnionego pienińskim folklorem. Mam nadzieję, że wkrótce to nastąpi. Czy czegoś w Krościenku brakuje? Na ten moment na pewno brakuje wspólnego spędzania czasu, wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Po ustaniu epidemii na pewno wrócimy do organizowania imprez, warsztatów oraz spotkań dla mieszkańców i turystów.

MW: Dziękuję za rozmowę, życząc Pani i nam wszystkim powrotu do normalności.
Autor: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij