Uroczysta sesja nowej Rady Miejskiej w Dworku Gościnnym

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2018.11.23 16:51 / news / czytano 1435 / opinie 0

22 listopada 2018 roku, w „Dworku Gościnnym”, odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy kadencji 2018 – 2023.

Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II,  zgodnie z artykułem 20 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym,  na dzień przypadający w ciągu 7 dni od upływu kadencji poprzedniej Rady Miejskiej (kadencja Rady Miejskiej 2014 – 2018 zakończyła się 16 listopada 2018 roku). W myśl z artykułu 20 ustęp 2 „c” ustawy o samorządzie gminnym, sesję otworzył i do chwili wyboru Przewodniczącego Rady przewodniczył obradom radny najstarszy wiekiem. W tej kadencji, zaszczyt rozpoczęcia obrad pierwszej, inauguracyjnej sesji przypadł radnemu Jackowi Śliwińskiemu.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Ewa Mastalska podsumowała wybory, przypominając, że  zostały one przeprowadzone w oparciu o znowelizowany Kodeks wyborczy, który wprowadził liczne zmiany w procedurze przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Między innymi, po raz pierwszy, wybory obsługiwały dwie obwodowe komisje wyborcze, powołane odrębnie dla przeprowadzenia głosowania oraz ustalenia jego wyników. Nowością było także stworzenie korpusu urzędników wyborczych i wprowadzenie przeźroczystych urn wyborczych.
 
W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej, Pani Ewa Mastalska złożyła radnym oraz Burmistrzowi gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów w pracy dla szczawnickiej społeczności, w rozpoczynającej się kadencji. Spełniając obowiązek wynikający z przepisów, Przewodnicząca MKW wręczyła radnym i Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze, które stanowią urzędowe potwierdzenie uzyskania mandatu w wyborach.

Głównym punktem sesji było ślubowanie radnych. Artykuł 23 „a” ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ustawa ustala również sposób, w jaki odbywa się ślubowanie oraz tekst roty ślubowania. Ślubowanie, złożyli wszyscy radni obecni na sesji, natomiast jeden radny, nieobecny z przyczyn zdrowotnych, złoży ślubowanie na pierwszej z sesji, na której będzie obecny.

Radny Senior odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, a radni kolejno wypowiedzieli słowo „ślubuję”. - „Tak mi dopomóż Bóg.”

Artykuł 29 a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że objecie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania. Rota ślubowania jest ustalona ustawą. Burmistrz Grzegorz Niezgoda w obecności Rady wypowiedział rotę ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”. - „Tak mi dopomóż Bóg”. Po ślubowaniu, Burmistrz w wystąpieniu kierowanym do mieszkańców i radnych, podziękował za dotychczasową współpracę oraz  zaprosił do dalszej działalności dla dobra Szczawnicy, Jaworek i Szlachtowej.

Kolejnym ważnym punktem I sesji, był wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jedynym zgłoszonym kandydatem, był radny Kazimierz Zachwieja. Wyboru Przewodniczącego, radni dokonali w głosowaniu tajnym. Głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących odbyły się także w drodze tajnych głosowań, wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Na funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został zgłoszony a następnie wybrany jeden kandydat – radny Wiesław Warzecha. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady został dokonany spośród dwóch zgłoszonych kandydatów – radnego Stanisława Pojaska oraz radnego Jana Salamona. Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskał radny Jan Salamon, który tym samym został II Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Wybór Wiceprzewodniczących był ostatnim punktem I sesji Rady Miejskiej.
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij