Uporządkować chaos reklamowy

Fot. 2018.10.30 16:29 / news / czytano 1248 / opinie 0

O konieczności uregulowania zasad zamieszczania wszelkiego typu reklam, ich rozmiarów, możliwych do zastosowania materiałów, mówi się coraz częściej i coraz głośniej. Czy "pstrokate" reklamy znikną niebawem z przestrzeni publicznej w Szczawnicy? 

Miasto i Gmina Szczawnica rozpoczyna prace nad tzw. uchwałą reklamową. 30 listopada 2015 r. Rada Miejska w Szczawnicy przyjęła uchwałę nr XIV/95/2015 w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – czyli tzw. uchwały reklamowej. Był to pierwszy krok na drodze do ustalenia lokalnych przepisów w zakresie reklam, małej architektury i ogrodzeń. Uchwała Rady Miejskiej daje burmistrzowi możliwość rozpoczęcia prac nad uchwałą regulującą omawiane kwestie.

1. WYKONAWCA, TERMIN
W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z firmą URBS – Planowanie przestrzenne – Anna Woźnicka i Sylwia Miszczak Sp. z o.o. z Łodzi, która podjęła się sporządzenia projektu uchwały. Planowany termin zakończenia prac to I kwartał 2020 r.

2. KOSZTY
Koszt opracowania uchwały wyniesie łącznie 44 000,00 zł brutto. W 2019 r. po zakończeniu I etapu prac zostanie wypłacona kwota w wysokości 30 800,00 zł, a w 2020 r. kwota 13 200,00 zł po zakończeniu II etapu prac.

3. PROCEDURA
1. Ogłoszenie o podjęciu Uchwały, celem zebrania opinii i wniosków mieszkańców, instytucji, organizacji z terenu Szczawnicy, a także kuracjuszy i turystów
2. Sporządzenie projektu dokumentu i zaopiniowanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną i Marszałka Województwa Małopolskiego oraz uzgodnienie z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Ministrem Zdrowia
3. Wyłożenie projektu Uchwały do publicznego wglądu, podczas którego można będzie się można zapoznać się z projektem uchwały i wnosić uwagi
4. Przekazanie dokumentu Radzie Miejskiej do uchwalenia po rozpatrzeniu uwag

Czym jest uchwała reklamowa?
Od 11 września 2015 r. po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej jednostki samorządu terytorialnego do dyspozycji mają nowe instrumenty mające na celu podniesienie jakości przestrzeni publicznych. Rady gmin mogą określać nowe zasady tzw. uchwałą reklamową. 

Na konkretnie wyznaczonych obszarach można m. in.:
• wprowadzić zakazy lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych;
• określić wielkość i typy dopuszczanych reklam;
• zarządzić wymóg dostosowania stanu istniejącego do założeń uchwały.
Dokument ten będzie posiadał status aktu prawa miejscowego. Dla obszarów 
z zatwierdzonymi „zasadami i warunkami…” gmina dodatkowo będzie mogła wprowadzić opłatę reklamową od posiadania tablic i urządzeń reklamowych.

Surowe kary
Ustawa wprowadza kary za nielegalne reklamy, które będą wynosić 40-krotność opłat reklamowych ustalanych przez gminy za każdy dzień łamania zapisów Rady Miejskiej. Kara egzekwowana będzie, podobnie jak opłaty za legalne reklamy, od właściciela nieruchomości, na terenie którego się ona znajduje.

Potrzeba uchwały Rady Miejskiej
Z dniem jej wejścia w życie ustawy rady gmin utraciły kompetencje do ustalania w planach zagospodarowania przestrzennego „miejscowych zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
Jedynym aktem prawnym, w którym będą mogły zamieścić te zasady i warunki jest odrębna uchwała, mająca również status prawny aktu prawa miejscowego.
Autor: Oprac. red.
Źródło: FB burmistrza Niezgody
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij