Kwalifikacja wojskowa 2019 roku

2019.02.28 15:37 / news / czytano 727 / opinie 0

Wójt Gminy Krościenko informuje iż kwalifikacja wojskowa  dla gminy Krościenko odbędzie się w  dniach 22 i 25  marca 2019 r.  o godz.8.00  w Nowym Targu ul. Szpitalna 14  (budynek Powiatowego Urzędu Pracy, 3 piętro ). 

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej  jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  Głównym zadaniem organizowanej co roku kwalifikacji wojskowej jest określenie wezwanym na nią osobom zdolności do czynnej służby wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej. W ewidencji tej gromadzi się informacje o osobach, które w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa mogą zostać powołane do służby wojskowej.
W tym roku kwalifikacja wojskowa obejmuje mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, wzywa się także:
 
1) mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
2) osoby urodzone w latach 1998–1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
3) kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, wymienionych w osobnych przepisach,
4) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną  wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny obowiązkowo zabrać ze sobą:
1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
3. aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
4.dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki;
5. oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie prosimy  o wcześniejszą informację. Telefon 18 262  30-77 w.31 lub osobiście, pok.7

Natomiast osoby  które z czystej przekory unikają stawienia się przed komisja lekarską, muszą liczyć się możliwością doprowadzenia przez policję.
Autor: Krystyna Kubik
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij