Pieniny będą bardziej dochodowe i atrakcyjne dzięki Projektowi LIFE+

Fot. Janusz Wojtarowicz 2013.12.12 21:25 / news / czytano 5858 / opinie 0

Podczas dwóch spotkań, w Czorsztynie i Krościenku, pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego i koordynator projektu tłumaczyli jakie są cele i sposoby planowanej realizacji projektu.

Spotkania miały charakter informacyjny, ich celem było zaprezentowanie lokalnej społeczności założeń projektu realizowanego na terenie PPN, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec zainteresowany współpracą i kształtowaniem własnego otoczenia.

W dzisiejszym spotkaniu zorganizowanym w Czorsztynie udział wzięło kilkanaście osób, w tym zaproszony wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach oraz Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn Stanisław Chmiel. 

Dyrektor PPN Michał Sokołowski podziękował wszystkim za przybycie i krótko omówił źródła finansowania projektu. Warto zaznaczyć, że budżet jest niemały, bo ponad pięć milionów złotych park zamierza wydać na terenie czterech pienińskich gmin do końca 2018 roku. - Komisja Europejska przykłada duże znaczenie do informowania społeczności lokalnych, osób bezpośrednio i pośrednio związanych z finansowanymi przez nią projektami. Ludzie muszą wiedzieć, na co będą wydawane pieniądze oraz jaki wpływ na ich życie będzie miała realizacja projektu – uzasadniał idee spotkań informacyjnych dyrektor parku.

Prezentację celów i sposobów planowanej realizacji projektu opisała jego koordynator Iwona Mazurkiewicz z pomocą Agnieszki Trzaski. Mazurkiewicz przypomniała cele PPN: utrzymanie i przywracanie swoistego krajobrazu Pienin, udostępnianie parku do zadań naukowych i do zwiedzania oraz tworzenie prawnych, materialnych i personalnych podstaw do realizowania podstawowych zadań PPN. W ramach projektu będzie kontynuowany wykup prywatnych gruntów leżących na obszarze PPN, sfinansowane zostaną zabiegi ochronne na łąkach, młakach i murawach, wyremontowane i zmodernizowane szlaki turystyczne, zintensyfikowane działania ochronne lokalnego endemitu - pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (m.in. remont części zamku w Czorsztynie). Ważnym zadaniem będzie eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych, które zagrażają gatunkom rodzimym oraz ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejscach rozrodu płazów, poprzez budowę specjalnych poideł dla owiec.

W ramach projektu ma być zminimalizowana populacja jednego ze stu najbardziej inwazyjnych gatunków świata – rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego oraz niebezpiecznego barszczu Sosnowskiego. - Rdestowiec jest w stanie rozrastać się trzy metry w głąb ziemi oraz siedem metrów w szerz. Usuwanie go jest bardzo ciężką i kosztowną pracą – mówi koordynatorka projektu. PPN w ciągu pięciu lat przeprowadzi odkrzaczanie pienińskich polan i piargów, które są oazą dla zagrożonych wyginięciem unikalnych gatunków roślin i zwierząt. Poprawa infrastruktury turystycznej, modernizacja szlaków ma uczynić region bardziej atrakcyjnym dla turystów, co w założeniach beneficjenta przełoży się na dochody lokalnej ludności i przedsiębiorców oraz zintensyfikuje inwestycje. 

Tadeusz Wach pytał, w jaki sposób samorządy mogą współpracować przy realizacji projektu, w jakiej cenie park zamierza odkupić grunty oraz czy w ramach modernizacji szlaków powstaną jakieś nowe? - Współpraca już jest realizowana, np. podczas usuwania roślin inwazyjnych. Realizacja projektu ma pośredni i bezpośredni wpływ na życie społeczności lokalnej, duża część gruntów na terenie parku należy do gminy Czorsztyn np. piargi południowej strony Pienin, które będą odkrzaczane. Prace te są wykonywane głównie przy wykorzystaniu ludności miejscowej – mówił Sokołowski. Dyrektor PPN podkreślał, że dobra współpraca z samorządami lokalnymi jest składową skutecznego działania. Ponadto pozyskanie środków na wykup gruntów może zasilić rynek nieruchomości w Pieninach. Każdy kto ma działkę na terenach parku może od dawna wyrazić chęć jest sprzedaży. Cena działek ustalana jest dwutorowo, brany jest pod uwagę średni poziom cen na danym terenie oraz ocena biegłego. 

- Park na bieżąco kupuje grunty w cenach 5-6 złotych za m2. Jest to cena około dwukrotnie wyższa od średniej krajowej ceny za grunty rolne, która wynosi 25 tysięcy za hektar. Nie płacimy mało - podkreślał dyrektor oraz dodał, że nikt nie jest zmuszany do sprzedaży czegokolwiek. Każdy zakup gruntów przez PPN jest dobrą wolą dwóch stron. 

Projekt „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pienin” jest realizowany ze środków LIFE+. Wart jest ponad 1,25 miliona EUR, z czego 50% środków pochodzi z Unii Europejskiej - 638 269 EUR, 44,96% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 573 924 EUR, a 5,04% stawią środki własne PPN - 64 345 EUR. Realizacja projektu rozpoczęła się 1. września 2013 roku i zakończy 30. czerwca 2018 roku.
Zdjęcia: Janusz Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij