Co to jest ubezpieczenie CARGO i jak znaleźć najlepszą ofertę? (art. sponsorowany)

Fot. 2020.03.24 16:14 / news / czytano 444 / opinie 0

Transport towarów, to w dobie rozwijającej się gospodarki, jedna z najczęściej zamawianych usług, zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorców.

Nie ulega również wątpliwości, że przewożenie ładunków, nierozerwalnie wiąże się z występowaniem ryzyka ich uszkodzenia. Z tego względu, niezwykle ważnym z punktu widzenia spedytorów oraz ich klientów jest jest odpowiednie ubezpieczenie przewożonego ładunku. Czym wobec tego jest ubezpieczenie CARGO i gdzie najlepiej wykupić polisę?

Czym jest ubezpieczenie CARGO?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, to ten rodzaj ochrony, który powinien gwarantować zleceniodawcy, iż w przypadku uszkodzenia jego towaru, powstałe szkody zostaną pokryte w ramach polisy usługodawcy. Niestety, jak pokazują liczne przypadki, wiele zależy w tym względzie od interpretacji ubezpieczyciela i nierzadko osoba, która zleciła transport pozostaje sama z koniecznością pokrycia naprawy powstałych szkód. Celem zabezpieczenia interesów podmiotów korzystających z usług transportowych, na wypadek wystąpienia powyższych okoliczności powstało ubezpieczenie CARGO lub inaczej ubezpieczenie mienia w transporcie.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CARGO skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Należy mieć na uwadze, iż charakter ubezpieczenia CARGO jest dobrowolny, a zakres ochrony podlega pewnym ograniczeniom, wynikającym z wybrania określonych klauzul podczas podpisywania polisy ubezpieczeniowej.

Co obejmuje ubezpieczenie CARGO?

Ubezpieczenie CARGO z założenia obejmuje szkody mienia ubezpieczonego powstałe na każdym z etapów transportu. Nieważne zatem czy do uszczerbku lub utraty przewożonego towaru doszło podczas jego załadunku, rozładunku, czy w trakcie wykonywania transportu. Podstawą do uznania zasadności wypłaty odszkodowania jest dokument przewozowy, który może wskazywać również na konieczność przejściowego magazynowania transportowanego ładunku, nie dłużej jednak niż 7 dni.

Zestawienie zdarzeń, w wyniku działania których dochodzi do uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru należącego do ubezpieczonego, może być niezwykle szerokie. Zazwyczaj zależy ono od indywidualnej oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej jednak do takich zdarzeń zalicza się:

pożar, uderzenia pioruna, huragan, lawinę, deszcz nawalny, upadek obiektu na środek transportu, sztorm, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi,
wypadek komunikacyjny, któremu uległ środek transportu,
kradzież i rabunek,
inne czynniki (poza wymienionymi wyżej), w wyniku działania których doszło do uszkodzenia, zarysowania, stłuczenia, zgniecenia i innych szkód zmieniających pierwotną wartość przewożonego towaru.

Niektórzy ubezpieczyciele, gwarantują także pokrycie kosztów wynikających z konieczności zastosowania środków, mających na celu zabezpieczenie pozostałego towaru, który nie uległ uszkodzeniu lub zapobiegnięcie większym szkodom na już naruszonym ładunku. Jednym z takich ubezpieczycieli jest na przykład Towarzystwo TUZ TUW: https://tuz.pl/produkty/ubezpieczenie-mienia-w-transporcie-krajowym-cargo/.

Gdzie znaleźć najlepszą ofertę ubezpieczenia CARGO i na co zwrócić uwagę?

Szukając najlepszej oferty na ubezpieczenie mienia w transporcie, należy skupić się przede wszystkim na zakresie ochrony, jaką w ramach tego produktu oferuje ubezpieczyciel. Posiadając wiedzę na temat podatności przewożonego ładunku na określone uszkodzenia, zakres polisy ubezpieczenia CARGO warto określić właśnie pod tym kątem. Dodatkowo, zawsze trzeba zwrócić uwagę na ewentualne wyłączenia i okoliczności, w których ubezpieczyciel zastrzega, że nie wypłaci odszkodowania. Mogą to być na przykład wady ukryte towaru lub umyślne działanie ubezpieczonego, zmierzające do uszkodzenia ładunku.

Nie mniejsze znaczenie w wyborze oferty ubezpieczenia CARGO, będzie miała renoma ubezpieczyciela, jego podejście do klientów i standardowe procedury przyjęte dla postępowania odszkodowawczego. To od tych czynników zależy bowiem czy i jak szybko, właściciel uszkodzonego ładunku otrzyma odszkodowanie.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie mienia w transporcie?

Nauczeni doświadczeniem przedsiębiorcy lub osoby prywatne, które często zlecają transport ładunków, zapewne uznają, że ubezpieczenie CARGO warto wykupić przy okazji każdorazowego przewozu towaru. Celem zachowania jednak w tej kwestii zdroworozsądkowego podejścia, zanim zleceniodawca zdecyduje się na wykupienie dodatkowej polisy, powinien przede wszystkim ocenić ryzyko wystąpienia uszkodzenia, wynikające z podatności towaru lub np. uwarunkowań trasy, jaką towar będzie miał do pokonania. Tym niemniej, zawsze warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie ładunku, tak aby szanse na jego uszkodzenie były możliwie najmniejsze.

Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij