Spór na linii wójt a dyrektor szkoły

Fot. 2014.09.04 09:30 / news / czytano 4766 / opinie 4

Tadeusz Wach wójt Gminy Czorsztyn cofnął udzielone wcześniej pełnomocnictwa finansowe, dotyczące zarządzania mieniem szkoły dyrektor podstawówki w Kluszkowcach.

Skąd konflikt?
- Dotarły do mnie bardzo niepokojące informacje, włącznie z takimi, że działania pani dyrektor mają znamiona mobbingu, po drugie zła gospodarka finansami szkoły, w tym zlecanie zamówień bez pokrycia środków finansowych - wyjaśnia wójt.

W marcu br. wójt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, konkurs nie został rozstrzygnięty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami włodarz gminy przekazał pełnienie obowiązków innemu nauczycielowi do czasu kolejnego konkursu. Wtedy, jak podkreśla, zaczęło się nierówne traktowanie pracowników. - Cofnąłem pełnomocnictwa udzielone pani dyrektor. Zleciła ona remont szkoły bez konsultacji z gminą na kwotę kilkunastu tysięcy złotych, zakupiła meble na które nie było funduszy, ponadto nie wszyscy pracownicy byli równo traktowani, stąd moja decyzja, która miała ograniczyć złe działania finansowe a także kadrowe - podkreśla Wach.

Pani dyrektor w następstwie decyzji wójta rozesłała pisma wyjaśniające do kilku instytucji. M.in. do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Kuratorium Oświaty, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody Małopolskiego. RIO przekierowała sprawę do rozpatrzenia do Rady Gminy. 
 
Co na to Rada?
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wójta i dokumentacją oraz opinią Komisji Rewizyjnej Podczas ostatniej sesji, Rada Gminy uznała skargę pani dyrektor na działania wójta za bezzasadną. W ramach swoich uprawnień wójt może odwołać udzielone wcześniej pełnomocnictwa w sytuacji utarty zaufania wobec pracownika. W wyjaśnieniu znalazła się informacja, że podstawą odwołania były informacje uzyskane od pracowników szkoły podstawowej w Kluszkowcach, iż działania pani dyrektor po niewyłonieniu jej na dyrektora szkoły w konkursie w dniu 10 kwietnia br. godziły w uprawnienia pracownicze, co może wskazywać na zagrożenia właściwego gospodarowania mieniem powierzonej jej placówki. 

Godzi to w moje dobre imię jako pedagoga i dyrektora
Podczas sesji Rady Gminy odczytane zostało także pismo, które dyrektor skierowała do w/w instytucji. Cyt: "Z ogromnym zdziwieniem przyjęłam anulowanie mi udzielonych pełnomocnictw jako dyrektorowi SP w Kluszkowcach. Kategorycznie nie zgadzam się z argumentami, które zdaniem Pana wójta miały decydować o anulowaniu pełnomocnictw (…) Przedstawione argumenty nie znajdują pokrycia w rzeczywistym stanie rzeczy i godzą w moje dobre imię jako pedagoga i dyrektora".  

Dyrektor w piśmie wymienia także daty konkretnych spotkań i złożenia pisma wnioskującego o dodatkowe środki finansowe, które miały pokryć wykonanie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących stanu technicznego szkoły. Zarzuca wójtowi, że nie podjął z nią rozmowy i że poinformował, iż sam dokona kontroli budynku. Przypomina także o pozytywnej ocenie swojej działalności otrzymanej w kwietniu br. od pracowników kuratorium oświaty w Krakowie oraz wysokiej ocenie ewaluacji zewnętrznej pracy szkoły przeprowadzonej w marcu br. a także nagrodzie wójta za pracę w roku 2013.  Uważa że zarzuty wójta wobec jej osoby noszą znamiona pomówienia i zamierza podjąć dalsze kroki w celu ochrony swojego dobrego imienia także na drodze sądowej.
Autor: Oprac. red.
Dodaj do:


Ostatnie komentarze

pedagog2014.09.08 08:09
no właśnie po co prasa? Otóż gdyby Pani dyrektor nie napisała do RIO to nik o niczym by nie wiedział i złe działania dyrektorki nie ujrzałyby światła dziennego. A tak RIO skierowało pismo do rozpatrzenia Radzi Gminy, a na sesjach są dziennikarze........... no i brudy ujrzały światło dzienne. Moze dobrze, ale dla dyrektor z pewnością nie :(
xxyz2014.09.05 02:09
I tak wójt do wymiany na
onto2014.09.04 21:09
Po co chodzić z tym do prasy Prasa jeszcze nikomu nie pomogła
obserwator2014.09.04 11:09
Kampania wyborcza w toku...
1

reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij