Stowarzyszenie LGD Gorce-Pieniny z nową Strategią

Fot. 2016.01.11 12:40 / news / czytano 2420 / opinie 0

Po kilku miesiącach pracy, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, wywiadach grupowych, konsultacjach przy kawie i badaniach ankietowych, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” przyjęło Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023.

Strategia powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD Gorce-Pieniny, tj. Czorsztyna, Krościenka nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej i Szczawnicy. Ostateczny kształt dokumentu Strategii opracowany został przez Zespół ds. opracowywania LSR, którego zadaniem poza systematyzowaniem zebranych informacji było dostosowanie dokumentu do uwarunkowań prawnych oraz wypracowanie ostatecznej wersji.

Kwota wsparcia o jaką ubiega się Stowarzyszenie wynosi 6 350 000zł, w tym: • 5 000 000zł na wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność • 100 000zł na projekty współpracy • 1 250 000zł na wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Pozyskane środki pozwolą na realizację inicjatyw mających na celu integrację i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.

Już w drugim półroczu 2016r. uruchomione zostaną nabory na realizację przedsięwzięć: • Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety • Podejmowanie działalności gospodarczej • Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD • Zachowanie tożsamości regionalnej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny na lata 2016 – 2023 można pobrać na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl w zakładce LSR 2016-2023.

Więcej informacji na temat planowanych przedsięwzięć i naborów można uzyskać w biurze Stowarzyszenia: Krościenko n/D, ul. Rynek 32 (budynek starej plebanii).

Autor: Małgorzata Piątek
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij