Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich

Fot. 2024.06.13 21:26 / news / czytano 280 / opinie 0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała środki na realizację zadania pn: USŁUGI OPIEKUŃCZE W FORMIE USŁUG SĄSIEDZKICH (Program: „Korpus Wsparcia Seniorów”).

W ramach tego Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może realizować pomoc w formie świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (dla trzech środowisk – rodzin).

Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Wsparcie świadczone w formie usług sąsiedzkich może być realizowane m.in. w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych, nocnych, w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w święta, jak również poza godzinami pracy opiekunek ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, jeśli osoba korzysta z tego rodzaju usług.

Udzielanie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia osoby wymagającej wsparcia, ma na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

Minimalne (wybrane) wymogi wobec osoby realizującej usługi sąsiedzkie przedstawiają się następująco:
1) nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
2) złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
3) zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
4) została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich proszone są o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ulica Esperanto 2, pokój: 19, 17; telefonicznie: 18 262 30 09 wewn. 14 (Pracownicy Socjalni) lub: 11 (Adam Musiał).
Autor: oprac.red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij