Szczawnica z jedenastoma koncepcjami

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2015.07.04 22:56 / news / czytano 1979 / opinie 0

Ogłoszony w czerwcu br. konkurs na Opracowanie koncepcji zagospodarowania uzdrowiskowego centrum Szczawnicy związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznych przeszedł etap weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 

W terminie do 19. czerwca wpłynęło 11 wniosków firm, osób fizycznych z całego kraju, które przeszły pozytywną weryfikację pod kątem spełniania warunków określonych w Regulaminie konkursu.
 
Celem i zadaniem ogłoszonego konkursu jest po pierwsze: wykreowanie idei urbanistyczno-architektonicznej dla części Szczawnicy mającej charakter uzdrowiskowy, oferującej jak najkorzystniejsze warunki komunikacji pieszej przy uwzględnieniu ustaleń MPZP, po drugie: uwzględnienie przy kształtowaniu połączeń funkcjonalnych głównych elementów zagospodarowania uzdrowiska – połączenie Parku Dolnego z promenadą, z ul. Zdrojową (alejką po stronie północnej Parku) oraz z Placem Dietla i wyremontowanym odcinkiem ul. Zdrojowej, po trzecie: zaproponowanie jak najlepszych rozwiązań urządzenia i zagospodarowania ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury i architektury parkowej oraz po czwarte: zlecenie zwycięskiemu zespołowi opracowania kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz nadzoru autorskiego nad prowadzoną inwestycją uwzględniającą zwycięską pracę konkursową oraz zalecenia pokonkursowe. 

Uczestnicy konkursu, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, mają czas do 2 października br. na przygotowanie prac konkursowych. W pracy konkursowej przedstawiającej zagospodarowanie i urządzenie oraz poprawę estetyki terenów Uczestnicy konkursu winni przedstawić m. in.: podniesienie walorów funkcjonalnych i estetycznych alejek znajdujących się wokół parku wraz z budynkiem szaletów miejskich, kontynuację sztucznego potoku zlokalizowanego przy ul. Zdrojowej (Plac Dietla), zagospodarowanie i urządzenie parkingu zlokalizowanego przy ul. Zdrojowej oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Zdrojowej, podniesienie walorów funkcjonalnych i estetycznych ul. Parkowej poprzez takie elementy zagospodarowania jak np. zieleńce, ławki, mała architektura, oświetlenie, przewidzieć ewentualne dodatkowe miejsca postojowe, lokalizację małej architektury i obiektów architektury parkowej, również inne elementy podnoszące atrakcyjność i estetykę obszaru, a także przewidzieć ewentualne zmiany nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych.

Przy ocenie prac konkursowych, powołany w tym celu Sąd konkursowy złożony przede wszystkim z architektów oraz urbanistów, będzie kierował się takimi kryteriami oceny jak: atrakcyjność idei architektoniczno-urbanistycznej, ekonomika proponowanego rozwiązania z punktu widzenia kosztów budowy i eksploatacji oraz kosztów projektu budowlanego, a także zgodność z założeniami konkursu. 

Na prace konkursowe czekamy zatem do początku października mając nadzieję, iż wpłynie ich jak najwięcej, i że będą spełniały nasze oczekiwania, tak by móc rozdysponować przewidziane na ten cel nagrody w postaci pieniężnej, ale też zaprosić do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego tego Uczestnika konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego zdobędzie 1. miejsce. 

Po rozstrzygnięciu Konkursu, prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie oraz ewentualnie w formie katalogu konkursowego.
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij