Jak głosować w wyborach parlamentarnych?

2023.09.17 14:37 / news / czytano 431 / opinie 0

Przedstawiamy praktyczny poradnik jak głosować w jesiennych wyborach parlamentarnych. Wyjaśnimy kwestie m.in. głosowania przez pełnomocnika, zmiany miejsca głosowania czy dojazdu na wybory. Wybory do sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej odbędą się 15 października 2023 roku.

Głosowanie w lokalu wyborczym
Do lokalu wyborczego należy przyjść z dowodem osobistym. Członek komisji wyborczej potwierdzi tożsamość, a następnie wyda karty do głosowania. Ich odebranie należy potwierdzić złożonym podpisem.

Każdy głosujący powinien otrzymać dwie karty do głosowania. Obie powinny być ostemplowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej.

Karta przeznaczona do wyboru kandydatów do Sejmu będzie zawierać listy kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w danym okręgu.
 
Na karcie tej stawiamy znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) przy nazwisku jednego wybranego kandydata – oznacza to jednocześnie głos oddany na listę i na konkretnego kandydata. Postawienie znaku „x” przy nazwiskach znajdujących się na dwóch lub większej liczbie list lub niepostawienie znaku „x” na żadnej liście oznacza oddanie nieważnego głosu.

Na drugiej liście – z kandydatami w wyborach do Senatu – również stawiamy znak „x” tylko przy jednym nazwisku. Postawienie znaku „x” przy więcej niż jednym nazwisku lub niepostawienie go wcale oznacza oddanie nieważnego głosu.
 
Zmiana miejsca głosowania
Z zasady każda osoba mająca czynne prawo wyborcze wpisana jest do rejestru wyborców na terenie gminy, w której jest zameldowana. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się głosować poza miejscem zameldowania, musi złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w odpowiedniej gminie. Dotyczy to sytuacji:
– w której wyborca mieszka na stałe w danej gminie, ale nie ma w niej zameldowania na pobyt stały,

– w której mieszka lub przebywa na stałe wyborca, który nie jest i nigdy nie był zameldowana na pobyt stały w Polsce.

Wniosek złożony w powyższym trybie dotyczyć będzie tylko najbliższych wyborów. Po wpisaniu do rejestru wyborców osoba mieszkająca na stałe w danej gminie będzie mogła brać automatycznie udział w głosowaniach w każdych kolejnych wyborach. Jeżeli jednak wyborca głosuje w kraju i chce jednorazowo głosować w miejscu czasowego pobytu, czyli poza gminą stałego zamieszkania, także musi złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. W tym jednak przypadku dopisanie do rejestru wyborców będzie dotyczyło tylko potrzeb konkretnych wyborów, których dotyczy wniosek. Przed każdymi wyborami sporządzany jest nowy spis wyborców.

Powyższe wnioski można składać zarówno osobiście w urzędach gmin, jak również on-line poprzez profil zaufany. Wniosek można złożyć najwcześniej 44 dni przed wyborami, jednak nie później niż 3 dni przed zarządzoną datą wyborów.

Głosowanie przez pełnomocnika
Pełnomocnik w wyborach może być ustalony dla osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby, która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 60 lat. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy sam udzielający pełnomocnictwo wystąpił o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa należy złożyć do odpowiedniego urzędu miasta/gminy nie później niż na 10 dni przed głosowaniem. Z reguły można być pełnomocnikiem w wyborach tylko dla jednej osoby. Wyjątek stanowią sytuacje przyjęcia pełnomocnictwa dla dwóch osób, jeżeli jedną z nich jest wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), a także małżonek, rodzeństwo lub osoba przysposobiona.

Dowóz na wybory
Nowością podczas najbliższych wyborów parlamentarnych będzie możliwość skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz tych, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat. Transport powinien być zorganizowany od miejsca zamieszkania do najbliższego lokalu wyborczego oraz w drugą stronę (czyli transport powrotny).

Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać także opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych. Może tak się stać, jeżeli ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż.

Jeżeli osoba uprawniona do bezpłatnego transportu zdecyduje się na skorzystanie z niego, musi o tym powiadomić urząd nie później niż 13 dni przed dniem wyborów. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie (w urzędzie) lub elektronicznie (ePUAP, e-mail).

Wójt ma obowiązek poinformować osobę uprawnioną do bezpłatnego transportu o godzinie przejazdu. Musi to zrobić nie później niż 3 dni przed wyborami. Kolejnego dnia (2 dni przed wyborami) upływa z kolei termin na rezygnację z wcześniej ustalonego transportu.

Nie każdy wójt i burmistrz będzie zobowiązany zapewniać transport z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i transport powrotny dla osób uprawnionych. Muszą jednak zostać spełnione dwa warunki: w gminie funkcjonuje system komunikacji (w dniu wyborów), a każdy z uprawnionych ma do najbliższego przystanku nie dalej niż 1,5 km.
Autor: oprac.red.
Źródło: wnp.pl
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij